Meteen naar de inhoud

Verkoop of verhuur, wat is wijsheid?

Vastgoed bezitten lijkt leuk en kan leuk zijn, maar voor sommige eigenaren hangt het als een molensteen om de nek. Bijvoorbeeld, doordat er onvoldoende kennis is om goed beheer te plegen, het vermogen vastzit en niet vrij beschikbaar is, het bezit niet meer past bij de core business van de organisatie. Het lijkt verstandig en logisch om het vastgoed te verkopen, maar is dit zo?


Ook voor eigenaren die het bezitten van vastgoed als positief ervaren of het als core business hebben, is het verstandig om even stil te staan en kritisch na te denken of hetgeen ze bezitten nog wel past bij hun doelstelling.

Valkuil(en)

Veelal nemen eigenaren beslissingen omtrent verhuur en/of verkoop te snel. Wanneer een pand niet in de portefeuille past is verkoop voor de hand liggend, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat verkoop direct moet plaats vinden. Helaas zie ik te vaak dat bij het nemen van beslissingen niet of onvoldoende is stilgestaan bij de gevolgen. Verkoop kan direct geld opleveren en/of zorgen voor een lastenverlichting, maar hoe zit dat voor de lange en middellange termijn?


Wellicht  één van de belangrijkste valkuilen is dat eigenaren vaak een beslissing nemen bezien vanuit hun eigen interne organisatie. Echter, voor het maken van een goede beslissing is het van elementair belang dat er ook goed gekeken wordt naar lokale, regionale en landelijke marktontwikkelingen. En niet alleen naar een specifieke marktsegment, maar naar alle sectoren.

Laat ik het toelichten aan de hand van een voorbeeld. Een van mijn klanten overwoog om een verhuurd pand te gaan verkopen. Een ogenschijnlijk logische keuze. Het pand paste niet meer bij haar doelstelling. Althans zo dacht zij. Daarnaast liepen ze ook aan tegen het verduurzamen. Althans dat dachten ze. En zo waren en nog meer uitgangspunten die maakten dat voor hun verkoop de meest logische keuze was. Tijdens de gesprekken die ik daarover met ze voerde, liet ik ze per ‘argument’ er ook op en andere manier naar kijken. Hoe zo? Het draagt niet bij aan onze doelstelling? Oké, het is niet meer het type vastgoed dat bij jullie (aankoop) beleid staat. Alleen de netto inkomsten zijn aanzienlijk en maken dat aankoop van andere panden die wel binnen jullie portefeuille passen, mogelijk. En verduurzamen? Tuurlijk dat moet, de vraag is alleen tot welk niveau wil je gaan? Het is een bestaand pand met ook zijn specifieke voordelen, dus waarom zou je er dezelfde eisen aanstellen als nieuwbouw? Enfin, het waren boeiende gesprekken die uiteindelijk erin resulteerde dat het pand niet verkocht werd en in de verhuur bleef.