Meteen naar de inhoud
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
Slider

MV Vastgoed is een van de eerste kantoren in Nederland die zich ontwikkeld heeft als expert op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Over de definitie van maatschappelijk vastgoed bestaan veel misverstanden.

 

Misverstanden

Er zijn veel misverstanden over het begrip ‘maatschappelijk vastgoed’ als het gaat om de definitie, eigendom en waarde. Graag nemen wij een aantal misverstanden weg.

 

* Maatschappelijk vastgoed is niet alleen in handen van overheden en maatschappelijke organisaties.
* Maatschappelijk vastgoed kent zeker ook een commerciële waarde.
* Onder maatschappelijk vastgoed worden niet uitsluitend buurthuizen, scholen en kerken verstaan.
* Maatschappelijk vastgoed is niet louter gekoppeld aan een maatschappelijke bestemming.
* Maatschappelijk vastgoed raakt het volledige pallet van ‘punnikclub’ tot aan ‘fysiotherapeut’.

Waarde maatschappelijk vastgoed

Lang is gedacht dat maatschappelijk vastgoed een geringe waarde vertegenwoordigt. Dat een commerciële benadering hier niet thuis hoort. Dit is echter onterecht. Net als kantoren en bedrijfsruimtes, vertegenwoordigt maatschappelijk vastgoed ook een waarde.
 

Omschrijving Wikipedia

 

Voorbeelden maatschappelijk vastgoed:

 

Met de werkzaamheden waarbij wij u als eigenaar, geïnteresseerde of anderzins betrokkene van religieus vastgoed kunnen ondersteunen, kunt u denken aan:

 

* schoolgebouw;
* gezondheidscentrum;
* buurthuis;
* poppodium;
* crematorium;
* kerkgebouw;
* gemeentehuis;
* rouwcentrum;
* kantoorpand voor maatschappelijke organisatie.

MV Vastgoed heeft 40 jaar ervaring in huis op het gebied van religieus vastgoed. Daardoor zijn wij als geen ander bekend met de daarbij behorende problematiek. De aan- en verkoop van een (voormalig) kerkgebouw draait om mensen, niet om stenen.

 

Mede door onze religieuze affiniteit, realiseert MV Vastgoed zich dat het bij religieus vastgoed niet alleen om een zakelijke aangelegenheid gaat, maar ook om emotie. Bij alle werkzaamheden die wij voor onze opdrachtgevers doen, nemen wij dit mee. Huisvestingsadvies en/of de verkoop van een kerk gaat verder dan stenen: het gaat om mensen. MV Vastgoed begrijpt het spanningsveld waar kerkgenootschappen mee te maken hebben als er een kerk gesloten moet worden en de emoties die dat bij de (voormalige) kerkgangers en de buurt teweeg kan brengen.

Kerkgebouwen hebben niet alleen een juridische eigenaar, maar kennen ook emotionele eigenaren.

 

Waar
MV Vastgoed werkt door heel Nederland als het gaat om begeleiding van religieus erfgoed/religieus vastgoed. Van Groningen tot Limburg en van Gelderland tot Zuid-Holland.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van door MV Vastgoed uitgevoerde werkzaamheden zijn:

 

* Taxeren van een kerk ter voorbereiding op een verkoopbeslissing.
* Taxeren van een kerk ter voorbereiding op een aankoopbeslissing.
* Adviseren bij het nemen van een strategische beslissing voor het sluiten van een kerk.
* Taxeren van een kloostercomplex voor aankoop.
* Projectbegeleider bij herontwikkeling en herbestemming.
* Verkopen van een kerk.

Publicatie
In 2013 heeft MV Vastgoed een publicatie uitgebracht ‘Hoe nu verder met onze kerken en erfgoederen?’. Deze publicatie wilden wij afgelopen jaar vernieuwen, echter kwamen wij tot de conclusie dat de inhoud nog steeds actueel is.

Weg met misverstanden. Kerkgebouwen zijn:

* meer waard dan € 1,-;
* er in veel vormen;
* vaak geen (beschermd) erfgoed;
* niet te verkopen met een simpel bord alleen.

Van buurthuis tot statige villa of van prachtig raadhuis tot een poppodium. Gemeentelijk vastgoed is al het vastgoed wat een gemeente bezit en/of huurt. Het is een misvatting dat gemeentelijk vastgoed automatisch maatschappelijk vastgoed is. Gemeenten bezitten vaak ook woningen en commercieel vastgoed.

Wet- en regelgeving

MV Vastgoed heeft jarenlange ervaring op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Voor diverse gemeenten voert MV Vastgoed waarderingen uit en adviseert ze ten aanzien van haar portefeuille en eventuele verkoop. Wij zijn bekend met de (Europese) regelgeving alsmede het spanningsveld waarin een gemeente vrijwel altijd in staat als ze beslissingen moet nemen.

Unieke objecten

Veel gemeentelijke objecten zijn uniek. Ze zijn niet eenvoudig te vergelijken met andere soorten gebouwen. Dit komt onder andere door:

 

* specifieke huurders;
* relatie met subsidiabele functies;
* specifieke vorm en bouw.

Beleid en keuzes

De laatste jaren zijn gemeenten zich steeds meer bewust geworden dat een goed inzicht in haar portefeuille noodzakelijk is. Niet alleen om goed te weten wat de in- en uitgaven zijn, maar ook als basis voor beleid. Beleid bijvoorbeeld ten aanzien van het wel of niet verkopen van gebouwen. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is: wat vindt de gemeente tot haar verantwoordelijkheid vallen en hoort daar automatisch een eigendomssituatie bij of kan dit ook middels huur?

Ondanks de professionaliseringsslag ziet MV Vastgoed de worsteling waar veel gemeenten mee te maken hebben. Het politieke klimaat heeft daar zeker invloed op. MV Vastgoed helpt gemeenten graag bij het nemen van de juiste beslissingen ten aanzien van haar vastgoed.

Vaak wordt MV Vastgoed gevraagd om het gemeentelijk vastgoed te taxeren/waarderen. De vraag lijkt vaak eenvoudig, echter de uitwerking is veelal complex. Meer weten? Waarderen gemeentelijk vastgoed/ vastgoedmanagement.

Wat kan MV Vastgoed voor een gemeente betekenen?

* sparringpartner;
* makelaar;
* taxateur;
* adviseren.

Erfgoed lijkt soms misschien een ‘modewoord’, maar is dat allerminst. Iedereen heeft met erfgoed te maken. Dit kan zowel in materieel alsook immaterieel opzicht zijn. MV Vastgoed is gespecialiseerd in vraagstukken die betrekking hebben op materieel erfgoed. Hieronder verstaan wij uitdrukkelijk niet alleen monumenten.

 

Er zijn genoeg monumentale gebouwen die erfgoed zijn, maar om zeer uiteenlopende redenen geen beschermde status als monument of beschermd stads- en dorpsgezicht genieten. Andersom komt ook voor. MV Vastgoed geeft opdrachtgevers advies ten aanzien van zeer uiteenlopende vraagstukken omtrent het materiële erfgoed en begeleidt ze eventueel bij de verkoop ervan.

MV Vastgoed participeert ook in diverse discussie- en werkgroepen ten aanzien van de toekomst van (religieus) erfgoed.

Specialistische kennis

Erfgoedvraagstukken zijn zeer complexe vraagstukken. De waardering van erfgoed, zowel in financieel als cultuurhistorisch opzicht, vraagt om diepere omliggende vragen te beantwoorden. Zoals wat authentiek is en behouden dient te worden. Het vraagt ook kennis van de wet- en regelgeving, alsmede het spanningsveld van de verschillende belangen die erbij betrokken worden.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers die te maken krijgen met erfgoedvraagstukken, zijn zeer divers. Te denken valt aan:

* overheden;
* belangenorganisaties;
* vastgoedeigenaren.

Enkele voorbeelden:

* Meedenken over de visie voor het behoud en betere positionering van de erfgoederen in een bepaald gebied.
* Taxeren en/of verkopen van een monument.
* Begeleiden van project bij de herontwikkeling van een monument.
* Bewaken zorgvuldige belangenafweging bij een voorgenomen monumentenaanwijzing.

Een uitvaartcentrum of crematorium is er in veel verschillende varianten: van kleine centra gelegen bij de begraafplaats tot grote regionale gebouwen.

 

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van uitvaarten. Waar het vroeger standaard was dat overledenen begraven werden, zien we dat steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Daarnaast ziet MV Vastgoed dat er steeds meer vraag is naar familiekamers waar nabestaande 24 uur bij hun dierbare kunnen zijn. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de vraag naar en de invulling van rouwcentra en crematoria. Het taboe wat rond cremeren hangt, verdwijnt langzaam.

Waar

MV Vastgoed werkt door heel Nederland als het gaat om begeleiding bij en/of de waardering van een uitvaartcentrum/crematorium ervaring. Van Groningen tot Limburg en van Gelderland tot Zuid-Holland.

Voor wie

MV Vastgoed werkt als het gaat om een uitvaartcentrum/crematorium onder andere voor:

* gemeenten;
* uitvaartondernemers.

Voorbeelden van werkzaamheden van MV Vastgoed

* Waarderen van diverse uitvaartcentra voor uiteenlopende strategische beslissingen.
* Waarderen van en adviseren bij de aankoop van een pand voor transformatie tot een uitvaartcentrum.
* Adviseren van een gemeente voor de verkoop van een kavel ten behoeve van een uitvaartcentrum.
* Waarderen van en adviseren ten behoeve van de verkoop van meerdere uitvaartcentra in dezelfde gemeente.

Gezondheidszorg is voor onze maatschappij van groot belang. Door alle demografische en politieke ontwikkelingen zien we een stijgende vraag naar huisvesting in de gezondheidssector. Naast de grootschalige (particuliere) klinieken is er tevens een toenemende vraag naar huisvesting door (para-) medische beroepen. Huisvesting voor de gezondheidszorg is dan ook meer dan alleen ziekenhuizen.

Specialisme

MV Vastgoed is op het gebied van de gezondheidszorg met name gespecialiseerd in:

* huisvesting voor kleine (para-) medische beroepen, zoals fysiotherapeuten, psychologen, etc.
* huisvesting locaties voor een A-Hoed / Goed.
* huisvesting voor specialistische woon-/zorgconcepten.

Werkzaamheden

Op het gebied van huisvesting voor de gezondheidszorg voert MV Vastgoed met name de onderstaande werkzaamheden uit:

* Waarderen/ taxeren
* Makelaardij
* MV Vastgoed

Misverstand
Het is een misverstand dat medische beroepen altijd in gebouwen met een maatschappelijke bestemming gesitueerd zijn. Steeds vaker vestigen kleine medische beroepsoefenaren zich in kantoorpanden.

Er zijn veel makelaars en adviseurs op het gebied van commercieel vastgoed. Slechts weinig hebben een landelijke kennis en ervaring op het gebied van kantoren en de bedrijfsruimtemarkt.

 

Ondanks dat MV Vastgoed geen regulier kantoor voor de bedrijfsmakelaardij voor commercieel vastgoed is en geen grote portefeuille heeft/nastreeft, heeft ze er dagelijks mee te maken. De gespecialiseerde adviseurs en taxateurs hebben hun roots liggen in dit vakgebied. Het is de basis voor de specialisatie waar MV Vastgoed groot mee is geworden. Voor een goed advies ten aanzien van maatschappelijk vastgoed, gemeentelijk vastgoed en erfgoed is algemene kennis van bedrijfsmatig vastgoed onontbeerlijk. Markt- en prijsontwikkelingen van commercieel vastgoed hebben direct invloed op de gespecialiseerde markten.

Daarnaast heeft MV Vastgoed veel te maken met commerciële panden in de vastgoedportefeuilles die ze managet.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers die te maken krijgen met erfgoedvraagstukken, zijn zeer divers. Te denken valt aan:

* overheden;
* particuliere vastgoedeigenaren.

Wist u dat:

* Commercieel vastgoed een verzamelnaam is?
* Maatschappelijk vastgoed een deelgebied is?
* Ontwikkelingen op de deelmarkten op elkaar van invloed zijn?

Religie is een interessante publicatie voor eenieder die geïnteresseerd is in religieus erfgoed.

 

Hoe ziet de interne besluitvorming bij kerkgenootschappen eruit? Welke externe factoren hebben invloed? En nog veel meer interessante wetenswaardigheden. MV Vastgoed levert met deze publicatie een bijdrage aan het maatschappelijke debat over de toekomst van kerken in Nederland. Ondanks dat de publicatie van eerdere datum is, is de inhoud nog actueel.
 
 

Exemplaar
Indien u een exemplaar wilt ontvangen dan kunt u uw gegevens hier achterlaten. U ontvangt dan per ommegaande een exemplaar van ons.
 
 

MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
Slider

Contactformulier

MV Vastgoed geeft u graag een persoonlijk antwoord op al uw vragen. Wij staan altijd voor u klaar en helpen u graag. Neemt u gerust contact met ons op:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.