Meteen naar de inhoud
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
Slider

MV Vastgoed heeft voor haar dienstverlening bewust gekozen voor het woord consulting: ‘Advisering op het gebied van prestatieverbetering door innovatieve oplossingen voor de opdrachtgever’. Het gaat dus verder dan alleen het geven van een advies. Het vraagt om een creatieve en brede benadering.

Invalshoeken

MV Vastgoed staat voor een deskundig advies, waarin zoveel mogelijk belangen en factoren meegenomen zijn. Bij onze consultancy werkzaamheden betrekken wij, afhankelijk van de casus, onder andere:

 

* De emotionele waarde van het gebouw/de gebouwen.
* De achtergrond en interne omstandigheden die leiden tot de vraag.
* Een bouwkundige inventarisatie van het gebouw/de gebouwen.
* De cultuurhistorische waarde van het gebouw/de gebouwen.
* De waarde van de stenen.
* Verandermanagement.

Wat kost het?

Afhankelijk van het type opdracht spreken we vooraf een vaste prijs met onze opdrachtgever af. Of we werken met een vast uurtarief op basis van nacalculatie.

Wanneer kan MV Vastgoed iets voor u betekenen?

 

* Als Parochies één of meerdere kerken moeten sluiten.
* Als Gemeenten benaderd worden met de vraag of zij iets kunnen betekenen nu het gebouw niet meer gebruikt zal worden.
* Als een eigenaar behoefte heeft aan huisvesting en wil weten wat de mogelijkheden zijn.
* Als een overheidsorgaan vraagt om mee te denken over een beleidsvisie.

De consultants/makelaars van MV Vastgoedadvies zijn van origine bedrijfsmakelaars. Echter, het makelen (bij elkaar brengen van vraag en aanbod) zien zij slechts als een onderdeel van hun werk en is veelal het sluitstuk van een langlopend traject.

 

Ontzorgen en maatwerk zijn voor MV Vastgoedadvies twee belangrijke sleutelwoorden.

Verkopen/verhuur

Vaak is het niet wenselijk dat bij verkoop van een kerk, erfgoed of een andere gebouw met een maatschappelijke bestemming, het object openbaar te koop wordt gezet. Dit is de reden dat het op deze site gepubliceerde aanbod slechts een selectie uit onze te koop staande objecten is.
Staat uw object niet op onze site, neem dan contact met ons op.

Wij verkopen en/of verhuren onder andere:

* kerkgebouwen;
* monumenten | erfgoederen;
* rouwcentra;
* gebouwen met een maatschappelijke bestemming;
* gebouwen die geschikt zijn voor maatschappelijke doeleinden.

Wat kost het?
MV Vastgoed wordt in beginsel betaald door haar opdrachtgever. Afhankelijk van de casus en in overleg met onze opdrachtgever werken wij op basis van:

 

* een courtage afspraak;
* uurbasis;
* vaste vergoeding.

 

Vooraf zullen wij met onze opdrachtgever hier duidelijke afspraken over maken, die wij vastleggen in een opdracht tot dienstverlening.

Goed om te weten:

 

* Elk verkoop-/verhuurtraject is uniek.
* Elk traject vraagt een eigen plan van aanpak.
* Naast maatschappelijk vastgoed en erfgoederen begeleiden wij ook verkopen van woningen en kantoorgebouwen.
* MV Vastgoed heeft toegang tot Funda.

Taxeren van maatschappelijk vastgoed, een kerk en erfgoederen is specialistisch werk en gaat verder dan het waarderen van stenen. De taxateurs van MV Vastgoed zijn Register Taxateurs en geregistreerd bij VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van het taxeren van kerken, maatschappelijk vastgoed en erfgoederen.

Taxeren en waarderen

MV Vastgoed wordt vaak gevraagd om een object of kavel te taxeren. De standaard vraag die gesteld wordt door onze opdrachtgever is: ‘wat is de waarde van het object of de kavel?’. Het mooie van ons vak is alleen dat ‘de waarde’ niet bestaat. Er zijn immers verschillende soorten waarden die op hun beurt weer afhankelijk zijn van verschillende factoren. Enkele voorbeelden zijn:

 

* marktwaarde;
* (residuele) grondwaarde;
* executiewaarde.

 

Ondanks dat de definities helder zijn, is het taxatiekader bepalend. Als MV Vastgoed bijvoorbeeld gevraagd wordt om een kerk te taxeren ten behoeve van de verkoop ervan, kan het wenselijk zijn om naast de waarde met de huidige bestemming ook te kijken naar de waarde bij toekomstig gebruik. Of dit wenselijk en mogelijk is, wordt bepaald door het taxatiekader.

Specialistische kennis

MV Vastgoed neemt bij het taxeren en het bepalen van de huurwaarde van maatschappelijk vastgoed en/of erfgoederen onder andere de onderstaande zaken in haar afweging mee:

 

* Cultuurhistorische waarde.
* Wet- en regelgeving ten aanzien van de gebruiksdoeleinden waar de gebouwen geschikt voor zijn.
* Emotionele waarde.
* Marktconforme huurwaarde.
* Kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van dergelijke gebouwen.
* Alternatieve aanwendingsmogelijkheden.
* De mate waarin met de verschillende factoren rekening gehouden wordt, is mede afhankelijk van de gegeven opdracht, het taxatiekader.

Enkele type opdrachtgevers

* kerkgenootschap;
* gemeenten;
* schoolbesturen;
* zorginstellingen;
* (particuliere) eigenaren.

Wat kost het?
Elke taxatie is maatwerk. Afhankelijk van de casus doen wij vooraf een prijsopgave op basis van de door ons ingeschatte tijdsinspanning. Dit is veelal een vaste prijs, maar het is ook mogelijk op uurbasis.

Om een kijkje te geven in het waarderingsproces hebben wij een casus voor het waarderen van gemeentelijk vastgoed uitgewerkt.

 

Enkele voorbeelden

 

* Taxatie ten behoeve van een aankoopbeslissing van een buurtcentrum door een gemeente met tevens een exploitatieanalyse erbij.
* Taxatie van een kerk ter voorbereiding op een verkoopbeslissing.
* Huurwaarde bepalen van een tweetal kerken als onderdeel van een uitgebreid huisvestingsadvies met als doel sluiting verkoop van een kerk.
* Taxatie van een school met een aanvullend advies ten aanzien van de huurwaarde van een marktconforme huurprijs voor buitenschoolse opvang.
* Huurwaarde bepalen van een gebouw met een maatschappelijke- en kantoorbestemming om bij leegstand marktconform te kunnen verhuren.

Voor een goede herontwikkeling, herbestemming van erfgoed, maatschappelijk vastgoed, een kerk of een samenvoegingstraject van verschillende parochies is goede projectbegeleiding elementair. Het bepaalt het succes van het traject.

MV Vastgoed onderkent dat herontwikkelings-, samenvoegings- en herbestemmingstrajecten langlopende trajecten zijn. Het zijn trajecten die met goed projectmanagement niet duur hoeven te worden. Goede projectbegeleiding levert geld op!

Enkele succesfactoren van goede projectbegeleiding

* heldere vraagstelling;
* bewaking tijdsplanning;
* bewaking gemaakte afspraken;
* empatisch vermogen;
* helikopterbenadering;
* juiste mensen op de juiste plaats.

 

MV Vastgoed is de ‘spin in het web’, die belangen overstijgend het proces bewaakt en managet. Afhankelijk van de casus betrekken wij bij dergelijke trajecten ook één van onze samenwerkingspartners.

Wat kost het?

Aangezien het vaak om langlopende trajecten gaat, werken wij veelal op uurbasis. Samen met onze opdrachtgever stellen wij de kaders om de ‘kosten’ beheersbaar te houden.

Enkele recente voorbeelden:

 

* Herontwikkelingstraject van een oud badhuis.
* Aanhuur- en vergunningstraject realiseren nieuw concept.
* Herbestemmingstraject, waarbij een kerkgebouw wordt gesloopt en het gebied wordt ontwikkeld tot woon/maatschappelijke locatie.
* Bestemmingsplanprocedure, waarbij de bestemming verruimd moet worden.
* Verbouwingstraject, waarbij een gebouw gerenoveerd wordt tot een verzamelgebouw.

MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
Slider

Contactformulier

MV Vastgoed geeft u graag een persoonlijk antwoord op al uw vragen. Wij staan altijd voor u klaar en helpen u graag. Neemt u gerust contact met ons op:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.