Meteen naar de inhoud
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
MV Vastgoed Makelaardij & Taxaties, specialist
in maatschappelijk vastgoed en erfgoederen
Slider

Makelaarskantoor MV Vastgoed blaast dit jaar (2021) alweer 10 kaarsjes uit en gebruikt dit moment om dieper in te gaan op één van hun belangrijkste expertisegebieden: religieus erfgoed. Midden in de bankencrisis – in 2013 – lieten zij een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling binnen religieuze organisaties die invloed hebben op het huisvestingsbeleid.

 

‘De conclusies van het onderzoek blijken vandaag de dag, in nieuwe tijden van crisis, nog minstens zo relevant en actueel te zijn’, aldus Vera Gemmink RM|RT. Kerkgebouwen hebben een belangrijke maatschappelijke functie, met name in tijden van crisis. Ook is het gemeenschapsgevoel binnen de muren van de kerk in dit soort periodes sterker dan anders. Met het onderzoek uit 2013 toonde MV Vastgoed al het belang aan van herbestemming van religieus erfgoed, waarbij alle betrokken partijen op een goede manier bij elkaar gebracht werden.
 

Het vooruitzicht destijds was dat binnen 5 tot 10 jaar een groot deel van de kerken in Nederland ‘failliet’ zou gaan en daardoor het vinden van een nieuwe bestemming hoog op de agenda zou blijven staan. Dit is gedeeltelijk uitgekomen, vele religieuze panden staan nu aan de vooravond van hun herbestemming. Tijdens het proces van herbestemming van religieus erfgoed zijn er veel partijen die, soms onverwachts, naar voren treden met hun mening over de toekomst van het gebouw. MV Vastgoed houdt bij ieder project de focus op hoe er wordt omgegaan met de kerk als landmark. Daarbij draait de aan- en verkoop van een (voormalig) kerkgebouw altijd om mensen, niet om stenen.
 

Met 40 jaar ervaring op het gebied van religieus erfgoed heeft MV Vastgoed zich dermate gespecialiseerd op dit gebied en hoe vakkundig om te gaan met de bijbehorende problematiek. Dit vraagt om een voortdurend aanpassingsvermogen, om zo de ontwikkeling van de functie van kerkgebouwen en bijbehorende veranderingen bij te houden, die ontstaan is uit jarenlange ontwikkelingen van een verminderend aantal kerkbezoeken. Een belangrijke terugkerende vraag hierbij is: ‘Wat gebeurt er straks met de stenen?’
 

Ter ere van het 10-jarig bestaan van MV Vastgoed kunnen zowel nieuwe als bestaande klanten gebruik maken van diverse jubileumacties. Meer informatie hierover is te vinden op de website van MV Vastgoed.
 
 
 

Vera’s column

 
 
VERHUUR VOOR GEZAMENLIJK GEBRUIK SIMPEL?
 

Het klinkt zo simpel, leegstaande ruimte verhuren. Hoe simpel het klinkt, hoe ingewikkeld het in de praktijk is. En in veel gevallen is dat ook best logisch. Aan de hand van twee voorbeelden ligt ik dat graag toe.

 
 

Kerkgebouwen | Uitspreken van het emotioneel waardevolle

De maand januari staat bij velen in het teken van goede voornemens en het inventariseren van kansen. Het voelt alsof alles mogelijk is en we alle tijd hebben. En toch, voor we er erg in hebben, laten we ons opslokken door de ‘waan van de dag’.

 

Kerkgebouwen is vastgoed waar emotie een zeer belangrijke rol speelt. Kerkgangers, maar ook niet kerkgangers hebben ervaringen en gevoelens bij het kerkgebouw. Belangrijke momenten in het leven van mensen zijn beleefd in en om de kerk. Denk aan dopen, uitvaarten, trouwerijen etc.. Maar ook aan de minder grote, maar zeker waardevolle gesprekken met een geestelijk verzorgers.
 

 

Op het moment dat een ‘buitenstaander’ hoe zorgvuldig ook het gebouw alleen of mede gaat gebruiken roept dat altijd gevoelens op bij de (voormalige) gebruikers. Dit kan voor spanning zorgen en is niet te voorkomen. De nieuwe gebruiker heeft namelijk niet hetzelfde gevoel erbij als de vorige gebruikers. In ons eigen leven kennen we allemaal dergelijke situaties.
 

Wanneer een kerkgebouw gezamenlijk gebruikt gaat worden is het dan ook heel belangrijk om vooraf niet alleen de zakelijke punten te bespreken, maar ook aandacht te geven aan de emotionele kant. Maak duidelijke afspraken en benoem ook waarom iets wel of niet gevoelig ligt. Daarnaast is het ook belangrijk om uit te spreken als iets wringt. Zonder waardeoordeel, alleen benoemend.
 

Kantoorgebouwen | Matchen van huurders

Het is leuk om met meerdere bedrijven in een pand te zitten. Juist voor kleine bedrijven is dat heel plezierig en gezellig. Alleen zoveel bedrijven, zoveel meningen zijn er ook. Dat kan lastig zijn.
 

Waar het ene bedrijf uitstraling heel belangrijk vindt, vindt het ander bedrijf lage kosten heel belangrijk. Gevolg, de ene huurder wil graag investeren in nieuw tapijt, terwijl de andere dat helemaal niet wil, want het huidige tapijt functioneert toch?!. En zo zijn er legio voorbeelden.
 

Als je gaat verhuren aan meerdere huurders is het dan ook belangrijk om niet alleen te kijken naar de inkomsten, maar ook naar de match met de andere huurders. Hoe meer huurders dezelfde dingen belangrijk vinden, hoe stabieler ze zijn als huurder. En hoe minder verloop je hebt. Helaas wordt dit element in de praktijk vaak onderschat.
 

Altijd geldt
 

* Elke gebruiker heeft zijn eigen gewoontes en maatstaven. Daarom is het zo belangrijk om goed te communiceren en te blijven communiceren.

* Bij succesvolle verhuur van onroerend goed is niet alleen aandacht voor het financiële plaatje, maar aandacht voor de relatie van essentieel belang.
*Verhuur van stenen, gaat om relaties aangaan mensen.
 

Op 12 november is de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting aangenomen door de Tweede Kamer.Op 15 december zal deze aangeboden worden aan de Eerste Kamer. Bij goedkeuring zullen dan vanaf januari 2021 nieuwe regelingen gelden voor de overdrachtsbelasting op vastgoed. Wat gaat er precies veranderen, en welke invloed kan dat hebben?

 

Sinds 2011 bedraagt de overdrachtsbelasting op onroerend goed 2% bij de aankoop van een woning en bijkomende aanhorigheden, zoals een garage of een stuk grond. Voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, is dat 6%. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor onder andere landbouwgrond en verschillende zakelijke overdrachten waarbij onroerend goed betrokken is: in dat geval kan de koper in aanmerking komen voor vrijstelling.

Na goedkeuring van de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting komt daar nog een belangrijke vrijstelling bij. Dan zal vanaf 2021 voor starters in de huizenmarkt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting mogelijk zijn. Ook andere regelingen op het gebied van overdrachtsbelasting gaan dan van kracht wat betreft het percentage overdrachtsbelasting op woningen en bedrijfsonroerend goed, met ieder hun eigen voorwaarden:

Vrijstelling voor overdrachtsbelasting

Enkele voorbeelden van door MV Vastgoed uitgevoerde werkzaamheden zijn:

 

Vrijstelling voor overdrachtsbelasting is mogelijk onder een aantal strikte voorwaarden voor zogeheten starters. Allereerst leeftijd: Starters vallen voor de wet vanaf januari 2021 tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar. Deze categorie kan éénmalig gebruik maken van de vrijstelling na het inleveren van een getekende schriftelijke verklaring. Dat geldt in de situatie dat ze hun eerste huis gaan kopen, maar ook wanneer ze al een huis bezitten en gaan verhuizen. Daarnaast moet de woning aangekocht zijn om zelf in te gaan wonen. Als laatste mag de totale woningwaarde (inclusief aanhorigheden) niet meer zijn dan € 400.000,-, maar deze laatste voorwaarde gaat pas in vanaf april 2021. Hierover later meer.

2% overdrachtsbelasting

Voor kopers ouder dan 35 jaar geldt een overdrachtsbelasting percentage van 2%. Dit geldt vanaf april 2021 ook voor huizen met een totale woningwaarde vanaf € 400.000,-en wanneer een vrijstelling niet van toepassing is omdat de koper deze al eerder ontvangen heeft. Ook hier is een voorwaarde dat het huis bewoond gaat worden door de koper(s) zelf. Wordt de woning gekocht door meer dan één persoon, en ligt de leeftijd van de een onder de 35 en de ander boven de 35 jaar? Dan betaalt de persoon jonger dan 35 geen overdrachtsbelasting over zijn deel, en de koper ouder dan 35 jaar 2% over zijn deel. Woningcorporaties die huizen overkopen van andere woningcorporaties mogen ook gebruik maken van de 2% overdrachtsbelasting.

8% overdrachtsbelasting

In alle andere gevallen wordt de overdrachtsbelasting verhoogd naar 8%. Dit geldt voor personen die de woning aankopen, maar niet zelf gaan bewonen (zoals verhuurders, beleggers, een tweede woning of ouders die een huis voor hun kind aanschaffen). Ook over panden die geen woning zijn zoals bedrijfsruimtes, ziekenhuizen, grond en woningen die door een niet-natuurlijk persoon worden aangekocht wordt niet meer 6%, maar 8% overdrachtsbelasting betaald.

Panden die nu volgens hun bouwkundige aard als woning zijn gekwalificeerd, maar bedrijfsmatig gebruikt worden vallen enigszins tussen wal en schip volgens de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting. Hierin zal de Belastingdienst het uiteindelijke oordeel vellen welk percentage overdrachtsbelasting geldt op basis van de bouwkundige aard.

Bent u al voorbereid op 2021 en de gewijzigde markt?

 

Het laatste kwartaal van het jaar staat bij organisaties en bedrijven in het teken van terugkijken, vooruitkijken, plannen en beleid maken.
 

In dit kwartaal maakt Vera Gemmink verschillende onderwerpen bespreekbaar met u en probeert zij u te prikkelen om binnen uw eigen organisatie na te gaan hoe met bepaalde thema’s wordt omgegaan en wat er verbeterd kan worden.

Ter overdenking

Een duurzaam vastgoedbeleid gaat niet alleen om milieu en stenen. Het gaat ook over mensen, hun toekomst, hun werkgelegenheid, hun leefklimaat, hun financiële situatie.
 

Wat is duurzaam vastgoedbeleid?
We ontkomen niet meer aan het woord ‘duurzaamheid’. Alles moet tegenwoordig aan de standaarden van duurzaamheid voldoen. Maar welke standaarden zijn dat? En bewerkstelligen deze duurzaamheid?
Als ik op internet zoek op het woord duurzaamheid, krijg ik veel ‘groene’ afbeeldingen te zien. Duurzaamheid lijkt daarmee gelijk te staan aan milieu bewust.

Maar wat is dan milieu bewust?

Duurzaamheid vind ik een fascinerend onderwerp, waar ik veel relaties en opdrachtgevers mee zie worstelen. Want, wat is duurzaamheid? In gesprekken over duurzaamheid in relatie tot vastgoed staan zaken als zonnepanelen, isolatie, energiebesparing, duurzame materialen etc. vaak centraal en in veel gevallen zijn dit ook de ingrediënten voor een duurzaam vastgoedbeleid.
 

Als ik in dergelijke gesprekken verder inga op de materie en vraag waaruit de duurzaamheid van deze maatregelingen blijkt, krijg ik standaard dezelfde antwoorden. De clichés die we allemaal kennen. Alleen de vraag blijft: ‘Hoe duurzaam zijn deze maatregelingen in de praktijk?’
 

Voor mij gaat een duurzaam vastgoedbeleid veel verder dan het nemen van de beschreven maatregelingen. Het vraagt om visie. Waarbij milieu, maar ook economische en maatschappelijke aspecten een rol spelen.

Verkoop of verhuur, wat is wijsheid

 

Vastgoed bezitten lijkt leuk en kan leuk zijn, maar voor sommige eigenaren hangt het als een molensteen om de nek. Bijvoorbeeld, doordat er onvoldoende kennis is om goed beheer te plegen, het vermogen vastzit en niet vrij beschikbaar is, het bezit niet meer past bij de core business van de organisatie. Het lijkt verstandig en logisch om het vastgoed te verkopen, maar is dit zo?
 

Ook voor eigenaren die het bezitten van vastgoed als positief ervaren of het als core business hebben, is het verstandig om even stil te staan en kritisch na te denken of hetgeen ze bezitten nog wel past bij hun doelstelling.

Valkuil(en)

Veelal nemen eigenaren beslissingen omtrent verhuur en/of verkoop te snel. Wanneer een pand niet in de portefeuille past is verkoop voor de hand liggend, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat verkoop direct moet plaats vinden.
 

Helaas zien wij te vaak dat bij het nemen van beslissingen niet of onvoldoende is stilgestaan bij de gevolgen. Verkoop kan direct geld opleveren en/of zorgen voor een lastenverlichting, maar hoe zit dat voor de lange en middellange termijn?
 

Wellicht een van de belangrijkste valkuilen is dat eigenaren vaak een beslissing nemen kijkend vanuit hun eigen interne organisatie. Echter, voor het maken van een goede beslissing is het van elementair belang dat er ook goed gekeken wordt naar lokale, regionale en landelijke marktontwikkelingen. En niet alleen naar een specifieke marktsegment, maar naar alle sectoren.
 
 
 
 

MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
MV Vastgoed bestaat 10 jaar: onverminderd de focus op religieus erfgoed
Slider

Contactformulier

MV Vastgoed geeft u graag een persoonlijk antwoord op al uw vragen. Wij staan altijd voor u klaar en helpen u graag. Neemt u gerust contact met ons op:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.